Bilde av gjengen i Sula Vekst

Sula Vekst AS er ei moderne industribedrift, som har tilrettelagt arbeid som hovudprodukt.

Vi er godkjend tiltaksleverandør fra NAV, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjerma virksomhet. I tillegg er vi godkjend læringsbedrift innan ei rekke fagområde i samarbeid med opplæringskontoret for tekniske fag (OTEK).

Produksjon av våre produkt skjer ved å gi arbeidsoppgåver tilpassa den enkelte si yteevne.

Les meir

Kvardagshistorer