Vaskeri

Vask av tøy, tekstilar og kalesjer - utleige av dukar og serviettar.

Vårt topp moderne vaskeri byr på betre, sikrare og meir effektive vaskeritenester for institusjonar, bedrifter og private. Vaskeriet er bygd opp etter dei mest moderne og kostnadseffektive prinsippa.

Logistikk og prosessar er utvikla i Tyskland, med svært gode og dokumenterte resultat. Vårt vaskeri er det første i sitt slag i Skandinavia, og vert nytta som referanse ved planlegging av nye vaskeri.

Unike logistikksystem sikrar rask og presis henting, vask og levering. Vaskeriavdelinga ordnar med nøyaktig og sikker merking av tekstilar.

Nye standardar når det gjeld presisjon, sikkerheit, energibruk og ikkje minst til miljøvennlege prosessar, gjer det enklare og tryggare for kunden. Vi har svært strenge hygienekrav og tek HMS og kvalitetssikring på største alvor.

Vaskeri
971 62 179
vask@sula.as