Tenester

Sula Vekst har fire avdelinger som produserer varer og tenester. Desse er Vaskeri, Sy og seil, Miljø og brensel, samt Maritim mekanisk avdeling.

Les meir om desse tenestene under.