Miljø og brensel

Miljø og brensel driv med stell av park og plen for ein rekke kundar.

Vi er mest aktive i vårt nærområde, og miljøgruppa tek på seg ulike oppdrag med hagearbeid, trefelling, klipping av hekk, beskjering av frukttre o.l.

Våre største oppdrag gjer vi på Sula kommune sine ulike eigedommar. Til dømes held vi kyrkjegardane velstelte og presentable. Avdelinga tømmer også kommunen sine søppeldunkar, og slik bidreg vi til at lokalområda held seg ryddige og fine.

Vi har mange privatkundar som får klipt plenen sin av oss. I tillegg held vi grøntareala til ei rekke bedrifter friske og fine med ein stor og moderne maskinpark til rådigheit.

Vi leverer også ved til mange husstandar, og veden blir plassert der kunden vil ha den.

Sula Vekst driv også med lagerhandtering og transport for kundar som ønsker dette.

Miljø og brensel
926 03 132
ordre@sula.as