Jobb hos oss


Kort om varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud for deg som får uføretrygd. Du jobber i en skjermet bedrift med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. Du kan også jobbe i en ordinær bedrift.

Hvem kan få?
Tilbudet kan være aktuelt for deg som har uføretrygd, eller i nær framtid forventer å få uføretrygd, og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Hva kan du få støtte til?
Når du deltar på tiltaket varig tilrettelagt arbeid, får du en arbeidskontrakt på lik linje med andre arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven.

Aktuelle pengestøtter når du er på tiltak
Tiltaket skal bidra til å utvikle ressursene dine gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver. Du bidrar med produksjon av varer og tjenester.

Hvor lenge kan du få?
Du kan få permisjon fra en skjermet bedrift for å prøve deg i en vanlig bedrift (hospitering).

Aktuelle pengestøtter når du er på tiltak
Når du deltar i et varig tilrettelagt tiltak, beholder du uføretrygden din. Arbeidsgiveren kan betale deg en bonuslønn som du får i tillegg til uføretrygden, men det er ikke et krav. Bonuslønnen kan være inntil 111 477 kroner, som tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden.

Søk via NAV