Stolt, inkluderande, ansvarleg

Våre verdiar. Det er dei som ligg i botn for oss i Sula Vekst, og som gir eit solid grunnlag for å kjenne meistring, inspirasjon, tryggleik og samhandling. Kvar dag.

Det veks vi på. Vi utviklar oss som menneske og som kollega. Som medmenneske, rett og slett. På jobb og i kvardagen. Det gjer oss gode. Skikkeleg gode. Og gir oss ein meiningsfylt arbeidsdag.

Vi gjer det saman. Vi gjer det med eit smil. Og eit stort hjarte.

Sula Vekst er i vekst, både i omsetnad og i talet på tiltaksplassar, og det er verdiane våre som er fruktbar grobotn for veksten. Kundane set pris på det vi gjer, og dei opplev verdiane våre i praksis:

Stolt, inkluderande, ansvarleg
.

Det er Sula Vekst, det.


Sjå videoen nedanfor, så ser du kva vi meiner.